Toraks

Zelena toplota - mobilne kontejnerske kotlovnice

Srednjim in večjim porabnikom nudimo pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo s pomočjo mobilnih kontejnerskih kotlovnic brez začetne investicije in z uporabo ekoloških energentov (sekanci).

 

 Paketi zelena toplota so storitve po modelu pogodbenega zagotavljanja dobave toplote. V sklopu storitve so vključene vse potrebne aktivnosti za zanesljivo dobavo toplote, kar vključuje pregled obstoječega stanja, načrtovanje in izbira ustreznega sistema proizvodnje toplote - kotlovnice, dobavo kontejnerske kotlovnice na sekance, skupaj z zalogovnikom za sekance ter obratovanje in vzdrževanje kotlovnice v času pogodbenega zagotavljanja oskrbe s toploto. Odločitev o koriščenju storitve zelena toplota je preprosta in sloni zgolj na ceni toplote. Toploto se zaračunava mesečno, glede na količino dejansko porabljene toplote, ki se jo meri s števcem oziroma kalorimetrom.

 Ponudba zelene toplote obsega 3 osnovne pakete, ki so zasnovani glede na naročnikovo potrebo po toploti in sicer:

-          zelena toplota mali: primeren je za sisteme, ki letno potrošijo do 40.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja . Predviden letni prihranek pri strošku za gorivo je 6.000,00 € + prihranek za vzdrževanje, zavarovanje, …

-          zelena toplota velik: primeren je za sisteme, ki letno potrošijo do 80.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja. Pričakovan letni prihranek pri strošku za gorivo je 17.000,00 € + prihranek za vzdrževanje, zavarovanje, …

-          zelena toplota jumbo: primeren je za sisteme, ki letno potrošijo nad 100.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja. Pričakovan letni prihranek pri strošku za gorivo je prek 25.000,00 € + prihranek za vzdrževanje, zavarovanje,